รู้จักกับ คอสม่า เมดิคอล
คอสม่า เมดิคอล
ทางเลือกใหม่ของยา
ในปี พ.ศ. 2519 บริษัท คอสโม่ จำกัด กำเนิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดจำหน่ายสินค้าทั่วไป เช่น สินค้าอุปโภค บริโภค ยาต่างๆ ฯลฯ ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทยประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ ตลาดมีความต้องการยาที่มีคุณภาพดี ราคายุติธรรมเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการตอบรับ กับกระแสความต้องการของตลาด บริษัท คอสโม่ จำกัด จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด และเปลี่ยนวัตถุประสงค์หลัก ของบริษัทไปเน้นการจัดจำหน่ายยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นหลัก


  นโยบายของเรา
คอสม่า เมดิคอล ได้ทุ่มเทเอาใจใส่ในการเลือกสรรยาที่มีคุณภาพดี และเชื่อถือไว้วางใจได้ มาเสนอเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการร้านขายยา และบุคลากรทางการแพทย์ ได้ใช้เพื่อรักษาคนไข้ในราคายุติธรรม คอสม่า เมดิคอล ตระหนักดีถึงความสำคัญของคุณภาพยา และสวัสดิการที่ดีของคนไข้รวมถึงความไว้วางใจของผู้จ่ายยาด้วย เหตุนี้เราจึงยึดมั่นในหลักการคัดสรรยา จากผู้ผลิตยา ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศด้วยความระมัดระวังพิถีพิถันโดยทำการตรวจสอบประวัติ และชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตอย่างละเอียดถี่ถ้วน และทำการตรวจสอบโรงงานผลิตทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีระบบการผลิตที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี (Good Manufacturing Practice, GMP) นอกจากนี้เรายังทำการตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นสูงสุด

  ประวัติของเรา
ในปี พ.ศ. 2542 เราได้จัดตั้งทีมขายของบริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อทำการส่งเสริมสินค้าของบริษัท ทั้งยาและสินค้าเพื่อสุขภาพที่เป็นที่นิยม คุณภาพดี ราคายุติธรรม แก่ผู้ประกอบการร้านขายยา และบุคลากรทางการแพทย์โดยเน้นช่องทางโรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยาเป็นหลัก
ในปี พ.ศ. 2544 เพื่อเป็นการสนองรับกับกระแสตลาดที่กำลังนิยมการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต และ เพื่อให้ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของเรา ได้มีโอกาสรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริษัท ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบาย ทางเราจึงได้พัฒนาเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อสนองความต้องการดังกล่าว โดยลูกค้าของเราและผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาชม และเลือกซื้อสินค้าที่เว็บไซต์ของเราได้ที่ www.cosmamedical.com หรือ www.cosmamedical.co.th