สินค้าของเรา
คอสม่า เมดิคอล นำเสนอเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพ และเป็นที่รู้จัก เพื่อให้ง่ายขึ้นสำหรับการชมสินค้าของเรา ทางเราได้จัดแบ่งสินค้าตามหมวดหมู่ไว้ดังนี้ สินค้าเวชภัณฑ์ เราแบ่งตาม ชื่อสามัญทางยา วิธีการรักษา และชื่อผู้ผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เราได้จัดแบ่งไว้ตาม กลุ่มสินค้า และชื่อผู้ผลิตท่านสามารถ คลิกไปที่หัวข้อหมวดหมู่สินค้า เพื่อเข้าไปชมสินค้าในแต่ละหมวดหมู่ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับขององค์การอาหารและยา เราไม่สามารถอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมในส่วนที่เป็นสินค้าเวชภัณฑ์ได้ ผู้ที่จะเข้าไปชมในส่วนที่เป็นสินค้าเวชภัณฑ์นั้น จะต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้น จึงจะสามารถลงทะเบียนกับเราและได้รับรหัสผ่านแล้วเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าชมสินค้าเวชภัณฑ์ต่างๆ ได้
คลิกที่นี่หากท่านต้องการลงทะเบียน
             

ท่านสามารถหาซื้อสินค้าของเราได้ที่ไหน?


ท่านสามารถหาซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพของเรา ได้ที่ร้านขายยาทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ ร้านไฮเปอร์มาร์ท ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป และปั๊มน้ำมัน หากท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าโดยตรง จากเรา ทางเรามีความยินดี ที่จะส่งสินค้าไปถึงมือท่าน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. ยอดสั่งสินค้าขั้นต่ำคือ 1,500 บาท
2. ท่านต้องชำระเป็นเงินสด เมื่อสินค้าส่งไปถึงท่าน
3. เราจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น


หากท่านยอมรับเงื่อนไขข้างต้นทั้งหมดได้ ท่านก็สามารถสั่งซื้อสินค้ากับเราได้โดย ส่งอีเมล์มายังเราพร้อมทั้งระบุสิ่งที่ต้องการสั่งซื้อ และจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อจากท่าน แผนกลูกค้าสัมพันธ์จะติดต่อกลับไป เพื่อยืนยันการสั่งซื้ออีกครั้งก่อนจัดส่งสินค้า นอกจากนี้ท่านยังสามารถโทรศัพท์มาสั่งสินค้าโดยตรง กับเราได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ 02-3671209,02-3671274-7

 

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าของเราได้ที่ไหน?


หากท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าโดยตรงจากเรา ทางเรามีความยินดีที่จะส่งสินค้าไปถึงมือท่าน โดยมีเงื่อนไข
ดังนี้


1. ท่านต้องมีใบอนุญาตซื้อขายยา หรือท่านต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพเวชกรรม
2. ยอดสั่งสินค้าขั้นต่ำคือ 1,500 บาท
3.ท่านต้องชำระเป็นเงินสด เมื่อสินค้าส่งไปถึงท่าน
4. เราจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น

หากท่านยอมรับเงื่อนไขข้างต้นทั้งหมดได้ ท่านก็สามารถสั่งซื้อสินค้ากับเราได้โดยส่งอีเมล์มายังเรา พร้อมทั้งระบุสิ่งที่ต้องการสั่งซื้อและจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อจากท่าน แผนกลูกค้าสัมพันธ์จะติดต่อกลับไป เพื่อยืนยันการสั่งซื้ออีกครั้งก่อนจัดส่งสินค้า นอกจากนี้ท่านยังสามารถ โทรศัพท์มาสั่งสินค้าโดยตรงกับเราได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-3671209,02-3671274-7

MEMBER LOGIN
Username
Password
    arranged by